Obchodné podmienky

Tovar si môžete objednať :

  • priamo cez náš e-shop : www.forbaby.sk
  • e-mailom : eshop@forbaby.sk
  • telefonicky : 02/52968042

Ak si objednáte tovar označený "skladom" vašu objednávku vybavíme od 24 hodín do 3 pracovných dní.
V prípade, že objednaný tovar na sklade nemáme, telefonicky Vám oznámime najbližší možný termín dodania alebo navrhneme inú vhodnú možnosť. 
Ak po zadaní objednávky stratíte o tovar z nejakého dôvodu záujem, bezodkladne, najneskôr však do 12 hod. po zadaní objednávky, nám to oznámte buď

telefonicky a to na t .č. 02/52968042 
e-mailom - eshop@forbaby.sk

Prevádzkovateľ obchodu je platca DPH.

vyhneme sa tým zbytočnej práci a nedorozumeniam. Pri stornovaní - zrušení objednávky vždy uvádzajte Vaše meno, priezvisko, bydlisko, č. telefónu a informáciu o zaslanej objednávke. Zákazník, ktorý objednávku zruší, si môže u nás v budúcnosti objednať iný tovar. Zákazníkom, ktorí svoju objednávku nezrušili a potom zásielku neprevzali (bez uvedenia logického dôvodu) už tovar na dobierku nezašleme.. Takýto zákazník si môže u nás objednať ďalší tovar len pod podmienkou, že ho zaplatí vopred.
Po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme potvrdzujúci e-mail, resp. ju potvrdíme telefonicky.

Po odoslaní každej zásielky Vám vždy zašleme mailovú správu o tom, že Vaša zásielka bola vyexpedovaná, spolu s podacím číslom balíka. 

Ku každej zásielke účtujeme poštovné vrátane poistného vo výške 4,95 €. 

Cena poštovného je nemenná a nezáleží, v akej hodnote ste si tovar objednali. 

Avšak pri objednávke 49,- € a viac Vám poštovné nebudeme účtovať.

Objednávky vybavujeme priebežne až do vyčerpania všetkých zásob. 

Naše ceny sú uvedené v eurách /€/ vrátane 20 % DPH.

Ceny sú prepočítavané konverzným kurzom 1 EUR= 30,1260 Sk

Až do zaplatenia zásielky, tovar zostáva vlastníctvom firmy For Baby, s.r.o.

V našom e-shope nakupujete bez rizika - garantujeme Vám právo na vrátenie objednaného, avšak nepoužitého tovaru v originálnom balení v lehote do 14 dní od obdržania zásielky bez uvedenia dôvodu. Toto však neplatí pri osobnom odbere. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste s naším tovarom spokojní, môžete ho na vlastné náklady poslať späť ako balíkovú poistenú zásielku na našu adresu – For Baby, s.r.o., Rajská 14,811 08 Bratislava spolu s pôvodnou faktúrou, ktorou Vám bol tovar vyúčtovaný. 

Prosíme, aby ste dodržali 14-dňovú lehotu na vrátenie tovaru, v opačnom prípade nemôžeme Vašej požiadavke vyhovieť. 
Za vrátený tovar Vám vystavíme dobropis - peniaze Vám pošleme buď poštovou poukážkou, alebo na Váš bankový účet prevodom najneskôr do 10 dní,
Prípadný novoobjednaný tovar Vám opäť vyúčtujeme.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Vy sami si môžete zvoliť spôsob platby za objednaný tovar:

dobierka - tovar je zaslaný ako balíková poistená zásielka prostredníctvom kuriérskej služby UPS za tovar zaplatíte v hotovosti pri prevzatí zásielky .
bankový prevod - platba vopred pred odoslaním zásielky
tovar je odoslaný ako balíková poistená zásielka kuriérskou službou a to po uhradení hodnoty zásielky
osobný odber - tovar si môžete osobne prevziať a zaplatiť v hotovosti v maloobchodnej predajni na Rajskej 14 v Bratislave ( Po - Pi od 10 - 18, So od 9 - 13) .

Vyššie uvedené obchodné a platobné podmienky platia pre zasielanie tovaru v rámci celej SR..

REKLAMAČNÝ PORIADOK

V zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., jeho novely č. 150/2004 a v súlade so zákonom č. 250/2007 Zb .z. a jeho novely č. 397/2008 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa sa vydáva tento reklamačnýporiadok, ktorým sa riadipostup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na všetok tovar zakúpený od firmy For Baby, s.r.o.
 
V súlade s vyššie uvedeným na každý tovar je poskytnutá zákonom stanovená 2-ročná záruka, ktorázačína plynúť od okamihu, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho. Záručná doba je obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje kvalitatívne, estetické a úžitkové parametre. Počas tejto doby budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady na tovare, v prípade opodstatnenosti reklamácie - odstránené bezplatne.
Ak odstránenie závady nie je možné, má kupujúci nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a teda vrátenie peňazí. 
Čas, odkedy začína plynúť záručná doba, zistíte na doklade o kúpe (faktúra). Doklad si preto dôkladne uschovajte. Bez tohoto dokladu nie je možné tovar reklamovať. Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.

Aby bolo možné správne určiť pôvod chyby, je nutné výrobok reklamovať okamžite a neodkladne, teda ihneď po zistení chyby na tovare. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie na daný účel. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite používania vydržať. To znamená, že prirodzené fyzickéopotrebovanie výrobku nie je dôvodom na reklamáciu. Predávajúci zodpovedá len za materiálové vady a chyby výrobného charakteru.
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli úmyselným poškodením, nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním a udržiavaním výrobku.

Chyby výrobkov je potrebné uplatniť vždy v záručnej dobe. Predávajúci - For Baby, s.r.o. je povinný oprávnenosť reklamácie posúdiť a o výsledku reklamačného konania zákazníka neodkladne informovať a to buď telefonicky alebo zaslaním e-mail správy, resp. SMS. Každá reklamácia musí byť vyriešená v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia..
 
Reklamovaný výrobok zašlite na adresu našej firmy : For Baby, s.r.o. Rajská 14, 811 08 Bratislava ako balíkovú zásielku na vlastné náklady /doporučujeme zásielku poistiť/ a my Vám buď tovar :
- opravíme na vlastné náklady - ak ide o odstrániteľnú vadu - a pošleme Vám ho späť
alebo ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni jeho ďalšiemu použitiu : 
- Vám zašleme na výmenu rovnaký nový výrobok alebo 
- Vám poukážeme peniaze a to buď poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet.
 
Reklamovaný tovar nikdy nezasielajte ako dobierku, takúto zásielku nemôžeme prevziať - bude Vám vrátená späť.
Aby mohla byť reklamácia vybavená včas a k spokojnosti zákazníka je nevyhnutné, aby odberateľ pri uplatnení reklamácie tovar predložil riadne vyčistený, zbavený všetkých nečistôt, s presným definovaním závad na tovare spolu s dokladom potvrdzujúcim kúpu tovaru (faktúra).


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so zákonom č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov informujeme, že osobné údaje našich klientov sú zhromažďované výlučne pre potreby našej firmy a slúžia pre spracovávanie a realizáciu hospodárskej činnosti firmy. Informácie, ktoré nám poskytne zákazník prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. Každý z Vás má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov, opraviť ich, žiadať, aby neboli ďalej spracovávané, o čom nás môžete informovať v sídle našej firmy.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.