Nová norma na schvaľovanie detských autosedačiek i-Size

Sicherheit_i-Size-1i-Size je prvá fáza novej normy na  schvaľovanie detských autosedačiek. Cieľom je v budúcnosti uľahčiť rodičom nájdenie vhodnej detskej autosedačky. Nová smernica ECE R129 bude počas prechodného obdobia najmenej 5 rokov platná paralelne s aktuálnou normou ECE R44 / 04

 Podstatné rozdiely medzi týmito dvoma normami:

ECE R44 / 04

Rozdelenie do skupín podľa telesnej hmotnosti

Preprava s orientáciou v smere jazdy od 9 kg

Platí pre pás vozidla a ISOFIX

i-Size (ECE R129)

Rozdelenie podľa telesnej výšky a veku

Preprava s orientáciou proti smeru jazdy do 15 mesiacov

Platí len pre ISOFIX

Čo to znamená pre detské autosedačky RECARO?

Všetky detské autosedačky RECARO sú vyvinuté podľa našich veľmi vysokých bezpečnostných štandardov. Súčasné veľmi dobré výsledky hodnotenia v Stiftung Warentest a ADAC ukazujú, že pre maximálnu bezpečnosť nie je potrebné splnenie smernice R129. Príkladom sú naše autosedačky vybavené optimalizovanou ochranou proti bočnému nárazu (ASP), v dôsledku čoho sú  hodnoty pri teste bočného  nárazu výrazne nižšie ako limitné hodnoty. Použitím nášho víťaza testu -  detskej autosedačky  Privia  - môžu byť už dnes deti do 15 mesiacov prepravované s orientáciou proti smeru jazdy.

Pri novej norme i-Size majú rodičia pri nákupe v budúcnosti  výber medzi detskými autosedačkami, ktoré sú buď  schválené podľa i-Size (ECE R129), alebo podľa súčasnej smernice ECE R44 / 04. Detské autosedačky so schválením podľa ECE R44 / 04 môžu byť samozrejme použité naďalej. Obidva typy schvaľovania budú existovať paralelne ešte niekoľko rokov.

V budúcnosti budú existovať vozidlá, ktoré budú príslušným výrobcom schválené  ako „i-Size ready“. Inštalácia detskej autosedačky i-Size v iných vozidlách s ISOFIX je potom možná len vtedy, ak toto bolo výrobcom detskej autosedačky vopred testované  a uvedené v príslušnom zozname typov.