Kontakt

Sídlo firmy

For Baby, s.r.o.
Veternicová 19, 841 05 Bratislava
IČO: 35789379
IČ DPH: SK2020223051
OR: Okresný súd Bratislava I -21837/B


PREVÁDZKA na Trenčianskej 53 ZRUŠENÁ
(VÝDAJŇA - SERVIS len po emailovej alebo telefonickej dohode)
 
tel. : 02/52968042
e-mail: obchod@forbaby.sk
e-mail: eshop@forbaby.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, Bratislava

 
Prevádzková doba 

 
Predajňa zrušená 
Servisné služby a vydaj tovaru len po emailovej alebo telefonickej dohode
Adresa na zasielanie opráv: For Baby, Trenčianska 53, Bratislava 821 09